Drewnojady Skórnikowate
Skórnik Kolczatek – zwalczanie, występowanie i zagrożenia

Skórnik Kolczatek – zwalczanie, występowanie i zagrożenia

Czym jest skórnik kolczatek ?

Skórnik kolczatek (Dermestes maculatus) to owad z rodziny skórnikowatych

Występowanie skórnika kolczatka – gdzie można spotkać szkodnika

Skórnik kolczatek jest organizmem wyjątkowo kosmopolitycznym. Występuje on na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, ale powszechniejszy jest w cieplejszych rejonach świata. W Polsce skórnik kolczatek występuje pospolicie.

Jak wygląda skórnik kolczatek

Skórnik kolczatek ma od 5 do 10 milimetrów długości. Czułki skórnika kolczatka składają się z 11 członów. Trzy ostatnie spośród nich tworzą buławkę. Pokrywy skrzydłowe skórnika kolczatka są czarne. Ciało skórnika kolczatka pokryte jest włoskami. Włoski pokrywające pokrywy skrzydłowe skórnika kolczatka są czarne i gęste. Włoski wyściełające brzuszną stronę przedplecza skórnika kolczatka i jego brzegi są szare. Tylna część pokryw skórnika kolczatka wyciągnięta jest w ząbek.

Rozwój skórnika kolczatka

Osobniki dorosłe skórnika kolczatka żyją około kilku miesięcy. Pojedyncza samica składa od 200 do ponad 800 białych jaj. W jednym miejscu składa ona od 3 do 20 jaj. Po upływie od 3 do 12 dni ze złożonych przez samicę jaj wylegają się brązowo-czerwone, pokryte gęstymi włoskami larwy. Larwa skórnika kolczatka posiada niewielkie chitynowe kolce na brzegach segmentów którym kolczatek zawdzięcza swoją ostrą nazwę. W trakcie rozwoju larwy skórnika kolczatka linieją od 6 do 7 razy. Pod koniec swojego rozwoju larwa skórnika kolczatka jest niemal całkowicie czarna. Wyjątkiem jest tu podłużny, czerwony pasek znajdujący się na jej grzbiecie oraz białożółty, pokryty jasnobrunatnymi włoskami spód. Larwy dorastają do od 11 do 13 milimetrów. Stadium poczwarki skórnika kolczatka może trwać od 5 do 14 dni. W temperaturze 20 stopni Celsjusza rozwój pokolenia skórnika kolczatka trwa 55 dni, a w optymalnej dla tego owada temperaturze rozwoju wynoszącej od 28 do 30 stopni Celsjusza rozwój trwa od 42 do 46 dni.

Żerowanie skórnika kolczatka

Skórnik kolczatek w środowisku naturalnym żeruje na martwych zwierzętach i w gniazdach ptaków. Osobniki skórnika kolczatka żyjące w ludzkich siedzibach odżywiają się różnego rodzaju produktami pochodzenia zwierzęcego takimi jak drób, boczek i inne rodzaje mięs, ser i ryby. W sytuacjach, gdy brakuje pokarmy zdarza się, że skórniki kolczatki zjadają jaja należące do ich własnego gatunku.

Skórnik kolczatek – szkody w żywności

Skórnik kolczatek jest groźnym szkodnikiem magazynowym niszczącym produkty pochodzenia zwierzęcego, mąkę i pasze. Wyrządza poważne szkody polegające na zjadaniu produktów, a także ich uszkadzaniu oraz zanieczyszczaniu wylinkami i odchodami. Żywność  w której żerował skórnik kolczatek nie nadaje się już do spożycia przez ludzi i powinna zostać wyrzucona. Skórnik kolczatek potrafi dotrzeć nawet do pokarmu znajdującego się w opakowaniach. Umożliwiają mu to silne narządy gębowe potrafiące przegrzać opakowania. Ciało skórnika kolczatka pokryte jest łamliwymi włoskami wywołującymi alergie za równo u ludzi jak i u zwierząt.

Skórnik kolczatek w kurnikach

Miejscami w których skórnik kolczatek powoduje szczególnie duże staty są kurniki. Co zatem zrobić jeśli skórniki zaatakowały nasz kurnik? Co zrobić żeby nie mieć skórników w kurniku? Jak się pozbyć skórnika kolczatka ?

Skąd się biorą skórniki w kurnikach ?

Jeśli stwierdzimy, że skórniki pojawiły się w naszym kurniki działania mające na celu pozbycie się ich powinniśmy rozpocząć od dowiedzenia się skąd się w nim wzięły. Najczęściej źródłami porażenia są gniazda os, szerszeni lub ptaków oraz martwe zwierzęta takie jak na przykład myszy, szczury i owady. Wszelkie zlokalizowane potencjalne źródła porażenia skórnikiem kolczatkiem powinny zostać usunięte z okolic kurnika, a następnie zniszczone najlepiej poprzez spalenie.

Co zrobić z paszą w której był skórnik kolczatek ?

Pasza i żywność, która zaatakowane zostały przez larwy skórników powinny zostać zniszczone lub wyrzucone. Można próbować uratować paszę w której żerował skórnik kolczatek poprzez wymrożenie przez co najmniej 6 dni w temperaturze -18 stopni Celsjusza lub poprzez ogrzanie w temperaturze 52 stopni Celsjusza przez 20 minut, ale bezpieczniej jest ją po prostu wyrzucić.

Zwalczanie – Czyli jak się pozbyć skórnika kolczatka z kurnika ?

Liczebność skórnika kolczastego w kurniku można znacząc ograniczyć poprzez regularne sprzątanie pomieszczeń i przeprowadzanie odpowiednich zabiegów higienicznych. Sprzątanie to może być przeprowadzane za pomocą odkurzacza przemysłowego. Podczas sprzątania należy usunąć odpadki mogące stanowić pokarm larw skórnika kolczastego takie jak na przykład martwe owady, resztki paszy i inne produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Należy też szybko usuwać wszelkie padłe zwierzęta w tym również padłe w wyniku działań deratyzacyjnych myszy i szczury których ciała bardzo często są miejscami rozwoju skórnikowatych. Skórnikowate często rozwijają się w ciałach martwych owadów. Usunięcie każdego, pojedynczego owada to dość czasochłonne zadanie niemniej jest miejsce w którym martwych owadów jest szczególnie wiele. Miejscem tym są tacki rażących lamp owadobójczych o ile na danej fermie takie lamy się znajdują. Należy opróżniać je z odpowiednio wysoką częstotliwością uzależnioną od tego w jakim tempie pojawiają się one na tacce.

W celu zwalczenia już występujących w danym kurniku skórników należy opryskać powierzchnie za pomocą płynów kontaktowych. Płynów tych nie należy zmywać, ani w żaden inny sposób usuwać przez co najmniej kilka dni. Zwalczanie skórnika kolczatka jest bardzo trudne dlatego zadanie to należy powierzyć specjalistycznej firmie DDD.

Jak skórnik kolczatek wykorzystywany jest przez człowieka ?

Skórnik kolczatek powoduje niemałe straty niemniej są miejsca w których owad wykorzystywany jest przez ludzi. Miejscami tymi są Muzea i Uniwersytety. Wśród znajdujących się w tego typu miejscach eksponatów często znajdują się szkielety zwierząt. W celu utworzenia takiego eksponatu konieczne jest całkowite usunięcie mięsa z kości zwierzęcia. Problem w tym, że dokładne usunięcie mięsa ze szkieletów nie jest łatwe. Na szczęście pomocny może być w tym skórnik kolczatek. Działanie skórnika kolczatka jest bardzo precyzyjne, a jednocześnie dużo bezpieczniejsze od działania środków chemicznych mogących spowodować uszkodzenie kości. Używanie do tego celu skórnika kolczatka to dość stara metoda stosowana od ponad 150 lat.