Drewnojady Kołatkowate
Tykotek Pstry – zwalczanie, rozwój i występowanie

Tykotek Pstry – zwalczanie, rozwój i występowanie

 Tykotek Pstry to chrząszcz sięgający od 5 do 9 mm długości. Szkodnik ten występuje w kolorze brunatnym i posiada jasne włoski  pokrywające jego ciało i tworzące plamiste place na jego ciele. Czułki tego owada są bardzo cienkie a fragment odwłoka posiadają nieco wygięty. Larwa tykotka sięgająca około 10 mm jest koloru białego. Po bokach głowy szkodnik posiada dwie czarne plamy a na końcowych segmentach odwłoku drobne kolce.

 

Rozmnażanie Szkodnika

Owady te przeżywają na wolności do kilku tygodni, przeważnie pojawiając się pod koniec kwietnia do końca czerwca. Samice Tymotka podczas rozmnażania składają około 50-60 jaj, wykorzystując przy tym otwory w drewnie lub na powierzchni drzewa. Czas wylęgu larw szacuje się na około 3-5 tygodni. Samo przepoczwarzanie się larw przypada na okres jesieni, a szkodniki te podczas zimy przebywają w kolebce poczwarkowej i wychodzą dopiero na wiosnę. Całkowity cykl rozwojowy tych owadów to co najmniej dwa lata. Dość często może on się wydłużać nawet do kilku lat ze względu brak odpowiedniej temperatury lub wilgotności drzewa. Najbardziej odpowiadające warunki dla tykotków to temperatura od 20 do 25 stopni i wilgotność drzewa na poziomie 20%. Proces niszczenia i rozwoju tego szkodnika może być stymulowany poprzez „rozluźnienie struktury materiału” tj. drewna i zawyżoną wilgotność ze względów występowania w drewnie grzybów.

Występowanie Owada – Tykotek Pstry

 

W etapach początkowych tykotek pstry w dużych ilościach zamieszkiwał tereny zachodniej Europy, lecz dzięki materiałowi budowlanemu i wyrobami z drewna zdążył się on rozprzestrzenić na tereny całej Europy. Można go także spotkać w USA, Algierze oraz Nowej Kaledonii. W Polsce występuje w szczególności na terenach z podwyższoną temperaturą powietrza.

 

W jakim drzewie występuje tykotek pstry

Larwa tego owada upodobała sobie szczególnie dęby, olchy, buki i inne z rodzaju drzew liściastych, rzadziej można spotkać ją w drzewach iglastych. Są problemem dla człowieka ponieważ zamieszkują i niszczą także drewno konstrukcyjne. Tuż po infekcji szkodniki te żerują w zewnętrznych warstwach drewna, lecz jeśli kolonia rozrośnie się potrafią zniszczyć cale drewno. Chodniki tworzone przez te szkodniki mają około 4 mm średnicy. Przeważnie szkodnik ten spotykany jest w północno-wschodniej części Polski oraz terenach górzystych.

Jakie szkody wyrządza tykotek pstry 

Gdy tykotek pstry zaatakuje drewno konstrukcyjne może stanowić spore zagrożenie, ponieważ jest w stanie całkowicie zniszczyć drewno. Stanowi bardzo duży problem szczególnie dla starych oraz zabytkowych obiektów. Może występować w drewnie konstrukcyjnym, poddaszach drewnianych, starych rzeźbach oraz sprzętach szczególnie wstępujących w pomieszczeniach w zimę nie ogrzewanych.

Tykotek pstry – zwalczanie

Aby zabezpieczyć się przed tym szkodnikiem należy zabezpieczyć drewno odpowiednimi preparatami, które przeciwdziałają zawilgoceniu drewna oraz działają grzybo i owadobójczo. Samo zwalczanie tykotka pstrego przeprowadza się metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Zobacz także: Miazgowiec Parkietowiec, Stukacz świerkowiec, wyschlik grzebykorożnyspuszczel pospolitykrokwiowiec piłkorożny