Drewnojady Kózkowate
Tryk świerkowiec – szkodnik obumarłych drzew iglastych

Tryk świerkowiec – szkodnik obumarłych drzew iglastych

Gdzie występuje tryk świerkowiec

Tryk świerkowiec (Clytus lamawystępuje w południowej i środkowej Europie oraz w południowo-zachodniej części Ukrainy. Na terenie Polski możemy go spotkać w całym kraju, ale najliczniej występuje on na terenie gór i pogórza.

Żerowanie tryka świerkowca

Tryk świerkowiec rozwija się w drewnie obumierających oraz obumarłych drzew iglastych. Najczęściej są to świerki. Tryk świerkowiec żeruje również w złomach, wywałach i nieokorowanym surowcu zwłaszcza drobniejszym lub co najwyżej średniej grubości.

Jak wygląda tryk świerkowiec

Osobniki dorosłe tryka świerkowca mają od 8 do 15 milimetrów długości. Ich golenie, czułki i stopy są czerwonobrunatne. Ciało tryka świerkowca jest w większości czarne z licznymi żółtymi przepaskami. Pierwsze dwie przepaski znajdują się na przednim i tylnym brzegu przedplecza. Kolejne przepaski znajduje się na pokrywach. Pierwsza z przepasek znajdujących sią na pokrywach ułożona jest skośnie. Czułki tryka świerkowca na końcach nie są zgrubiałe ani pociemniałe.

Białe, beznogie larwy tryka świerkowca osiągają do 19 milimetrów długości. Długość głowy larwy nie przekracza szerokości jej głowy. Obie z części puszki głowowej larw są zrośnięte. W swojej tylnej części rozchodzą się one na boki. Na przedniej krawędzi hypostomu znajduje się wąska, ledwie widoczna brązowa przepaska. U swojej nasady przedplecze tryka świerkowca jest delikatnie podłużnie prążkowane.

Rozmnażanie się i rozwój tryka świerkowca.

Osobniki dorosłe tryka świekowca pojawiają się od maja do lipca. To kiedy dokładnie się to stanie uzależnione jest od tego, na jakiej wysokości nad poziomem morza znajdować się będzie dany osobnik tryka świerkowca. Samice tryków świerkowców składają jaja pojedynczo w szczelinach kory. Żerowanie larw początkowo odbywa się pomiędzy drewnem a korą. Drąży on tam nieregularne chodniki o ostrych krawędziach. Miejscami chodniki te są poszerzone. Chodniki te silnie naruszają biel. Zapełnione są one brunatnożółtą mączką, która złożona jest z trocinek, które wygryzione są z drewna i kory. Larwy tryka świerkowca wgryzają się w drewno poprzez owalny otwór. Chodniki znajdujące się w drewnie mają szerokość wynoszącą 7 milimetrów i owalny przekrój. Zapełnione są one sypką mączką drzewną, która wymieszana jest z mającymi walcowaty kształt ekskrementami. Drążone przez larwy chodniki zakończone są kolebka poczwarkową. Osobniki dorosłe, które wygryzają się z drewna początkowo wygryzają swoje chodniki wzdłuż słoja, a następnie pionowo skręcają w kierunku drewna. Otwory wylotowe tryków świerkowców mają średnicę wynoszącą 3 na 5 milimetrów. Całkowita długość cyklu rozwojowego tryka świerkowca uzależniona jest od panujących warunków. Trwa on od roku do trzech lat.

Szkody wyrządzane przez tryka świerkowca

Tryk świerkowiec to szkodnik wtórny. Dobija on drzewa obumierające oraz osłabione. Drewno uszkodzone przez tryka świerkowca posiada uszkodzenia techniczne sięgające do głębokości wynoszącej od 5 do 6 centymetrów.

Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez tryka świerkowca

Zapobieganie szkodo wywoływanym przez tryka świerkowca polega na terminowym wywożeniu drewna z lasu i przestrzeganiu innych zasad higieny lasu. Zwalczany jest on za pomocą pułapek.