Inne
Norma IPPC 15 dla palet i opakowań drewnianych

Norma IPPC 15 dla palet i opakowań drewnianych

Czym jest standard IPPC 15?

Osoby eksportujące swoje produkty za granicę mogą spotkać się z terminem IPPC 15. Ale czym jest IPPC 15? IPPC 15 znany również jako ISPM 15 lub fumigacja opakowań drewnianych na eksport jest standardem w którym opisane zostały wymogi, które powinny spełniać opakowania drewniane transportowane za granicę. Standard ten nakazuje poddawanie obróbce większości wykonanych z drewna opakowań. Obróbka ta ma na celu uniemożliwienie przeniesienia się do innych państw szkodników drewna, które mogą żerować w opakowaniach wykonanych z drewna. Standard IPPC określa rodzaje przedmiotów, które powinny zostać poddane obróbce, metody, którymi powinna zostać przeprowadzona ich obróbka oraz sposób oznakowania tych produktów. Spełnienie przez opakowania wymagań IPPC 15 umożliwia bezproblemowe transportowanie w nich towarów na całym świecie.

Przyjęcie standardu ISPM nastąpiło w marcu 2002 roku na czwartej sesji ICPM.

Wymagania IPPC 15  opakowań i palet drewnianych na eksport

Wymagania IPPC 15 obejmują stosowanie drewna okorowanego, wykonanie odpowiednich zabiegów zapewniających, że drewno będzie wolne od szkodników drewna i naniesienie na drewno odpowiedniego oznaczenia potwierdzającego wykonanie tych czynności. Wymagania IPPC obejmują wiele rodzajów opakowań drewnianych  w tym skrzynie, pudła, klatki, drewno sztauerskie, bębny i szpule do nawijania kabli najczęściej jednak procedurze tej poddawane są palety drewniane. Stąd tez działania najczęściej podejmowane w celu spełnienia wymagań tego standardu często określane są jako fumigacja palet, fumigacja palet na eksport lub fumigacja eksportowa palet.

Wymagania standardu IPPC powinny być spełniane przez wszystkie opakowania drewniane używane do transportu drewna z wyjątkiem opakowań przetworzonych w sposób zapewniający, że jest ono wolne od szkodników np. sklejki, płyt biurowych, płyt OSB, zrzynek, opakowań ozdobnych i innych.

Oznaczenie IPPC 15 – co oznacza ?

Oznaczenie IPPC 15 rozpoznawane jest na całym świecie. Umożliwia ono zidentyfikowanie drewna podczas  inspekcji przeprowadzanych pod kątem spełniania przez drewno wymagań standardu IPPC 15.

Podstawowym wymogiem IPPC 15 jest wykorzystanie do produkcji wyłącznie drewna okorowanego. Wymaganie to wynika z faktu, że wiele gatunków szkodników drewna żeruje płytko pod korą w związku z czym usunięcie kory znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo, że będą w nim żerować szkodniki drewna. W drewnie spełniającym wymagania standardu IPPC 15 dopuszczalne jest występowanie jedynie niewielkich fragmentów kory mających mniej niż 3 centymetry szerokości. Jeśli szerokość kory jest większa łączna powierzchnia fragmentu kory nie powinna przekroczyć 50 centymetrów kwadratowych.

Oznaczenie IPPC 15 – Co znajduje się na symbolu?

W skład oznaczenia świadczącego o spełnieniu wymagań standardu IPPC wchodzą symbol, składający się z dwóch liter kod kraju, kod podmiotu wykonującego zabieg oraz kod zabiegu. Standard IPPC nie nakłada szczegółowych wymagań dotyczących wielkości oznaczenia, kroju czcionki ani miejsca w którym powinno się ono znaleźć. Wymaga on jedynie aby było ono widoczne gołym okiem i czytelne dla inspektora. W miejscu w którym znajduje się oznaczenie nie powinny być umieszczane dodatkowe informacje. Oznaczenie IPPC powinno być trwałe, niemożliwe do przeniesienia i czytelne. Najlepiej będzie jeśli zostanie ono umieszczone w punkcie, który widoczny będzie podczas użytkowania drewnianego materiału. W tym celu najlepiej umieścić go na dwóch przeciwległych stronach opakowania. Oznakowanie nie powinno zostać wykonane za pomocą kolorów pomarańczowego i czerwonego ponieważ kolory te używane są do oznaczania towarów niebezpiecznych.