Drewnojady Ryjkowcowate
Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)

Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)

Charakterystyka i Rozmnażanie Drwalnika

Drwalnik Paskowany to owad z rzędu chrząszczy walcowatych. Dorosły osobnik osiąga od 2,5 mm nawet do 4 mm. Zazwyczaj są koloru brązowo-czarnego lub płowobrunatnej oraz krępej budowie. Larwy tego szkodnika mają rozmiary około 4mm oraz są koloru białego z jasno brązową głową. Jest to osobnik który rozmnaża się w korach drzew sosnowych, świerkowych, można także go spotkać w modrzewiach.

Zagrożenia ze strony Szkodnika

Drwalnik paskowany stanowi najgorsze zagrożenie dla drzew iglastych. Najczęściej niszczy takie drzewa jak sosny, świerki, modrzewie oraz innego rodzaju drzewa iglaste. Stanowi bardzo duże zagrożenie, ponieważ szybko obniża wartość drewna poprzez niszczenie go. Larwy i dorosłe osobniki Drwalnika Paskowanego upodobały sobie miejsca gdzie rozwija się grzybnia abrozyjnego grzyba (Monilia candida).

Zwalczanie Drwalnika Paskowanego

Aktualnie na runku do walki ze tego typu szkodnikami wykorzystywane są dwie metody.

  • Metoda Chemiczna – stosowanie skutecznych fumigantów do gazowania zainfekowanych obiektów, przedmiotów i innych wyrobów drewnianych pod folią.
  • Metoda Termiczna – dezynsekcja z użyciem metody mikrofalowej / mikrofal. W tym procesie drzewo nagrzewane jest do temperatury 55°C i w którym wszystkie owady i insekty umierają.