Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon: +48 (22) 29 94 410
Fumigacja

Fumigacja

Czy jest Fumigacja?

Jest to jedna z częściej stosowanych metod zwalczania szkodników przy użyciu substancji chemicznych w postaci gazu, pary lub dymu. Nazwa metody pochodzi od substancji jakich się używa w trakcie procesu, są to Fumiganty. Fumigacja to proces niezwykle skuteczny i neutralny dla odkażanego materiału.

Metody Fumigacji

Najczęściej stosowaną metodą fumigacji jest „namiotowanie”, które polega na szczelnym zamknięciu obiektu w opakowaniu. Po zabezpieczeniu obiektu wtłaczany jest do niego fumigant pod ciśnieniem. Na chwilę obecną najpopularniejszym środkiem jest fosforowodór. Jest to metoda skuteczna w przypadku gazowania małych przedmiotów jak i dużych budynków.

Zagrożenia przy stosowaniu metody

Fumigacja to zabieg silnie toksyczny, dlatego powinien być wykonywany przez profesjonalnie przeszkolonych pracowników, którzy zabezpieczą obiekt i będą dbali o bezpieczeństwo podczas przeprowadzanego zabiegu. W trakcie gazowania należy stosować ściśle stosowane procedury bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zwierzeniom i środowisku.

Przebieg Fumigacji

Cały proces fumigacji przebiega około od 10 do 14 dni. W tym czasie największy wpływ na długość procesu mają temperatura i wilgotność powietrza. Pierwszym etapem fumigacji jest rozpoznanie i uszczelnienie specjalną folią obiektu. W czasie zwalczania drewno-jadów obiekt jest wyłączony z użytku i odpowiednio oznakowany aby chronić osoby postronne. Czynności przed odbiorem lokalu użytkowego polegają na wywietrzeniu wszystkich pomieszczeń tak aby po zakończeniu procesu nie było możliwości zatrucia się fosforowodorem.

Czym jest fosforowodór?

Jest to gaz, który jest wysoce łatwopalny, nieograniczony, bezbarwny, bezwonny i słabo rozpuszczający się w wodzie. Fosforowodór używany w fumigacji otrzymuje się poprzez łączenie ciał stałych i fosforek magnezu lub fosforek glinu z parą wodną. Fosforowodór niszczy szkodniki w ciągu od 3 do 7 dni. Prowadzi on do ich paraliżu i zakłóca funkcje oddechowe.